Prawo w dropshippingu, czyli wszystko, co musisz wiedzieć, zanim rozpoczniesz sprzedaż!

0
1536
prawo w dropshippingu

Dropshipping w ostatnich latach stał się jednym z najpopularniejszych modeli biznesowych w branży e-commerce, pozwalając przedsiębiorcom szybko i z niewielkim nakładem finansowym otwierać własne sklepy internetowe. Ten dynamicznie rozwijający się model sprzedaży przyciąga zarówno początkujących przedsiębiorców, jak i doświadczonych graczy rynkowych, którzy szukają efektywnych sposobów na rozszerzenie swojej działalności. Jednakże wielu z nich na wstępnym etapie planowania swojego e-commerce zastanawia się, czy dropshipping jest w pełni legalny i jakie kroki należy podjąć, aby ich działalność była zgodna z obowiązującymi przepisami.

W tym kompleksowym poradniku rozwiejemy wszelkie obawy związane z legalnością dropshippingu, przedstawimy kluczowe aspekty prawne tego modelu biznesowego i pokażemy, jakie przepisy są kluczowe do jego prawidłowego funkcjonowania. Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem, czy doświadczonym przedsiębiorcą, znajdziesz tutaj wszystkie niezbędne informacje, które pomogą Ci bezpiecznie i skutecznie prowadzić swój sklep w modelu dropshipping.

Czym jest dropshipping?

Dropshipping to model biznesowy w e-commerce, który umożliwia sprzedaż produktów bez konieczności ich fizycznego posiadania w magazynie. Sprzedawcy w modelu dropshippingowym współpracują z dostawcami, którzy zarządzają zapasami i odpowiadają za wysyłkę towarów bezpośrednio do klientów końcowych.

Główną zaletą tego modelu jest minimalizacja ryzyka i kosztów związanych z prowadzeniem tradycyjnego magazynu oraz znaczne uproszczenie logistyki. Sprzedawca skupia się przede wszystkim na marketingu i obsłudze klienta, podczas gdy cała logistyka produktowa leży w rękach dostawcy. Dzięki temu nawet osoby bez dużego kapitału początkowego mogą rozpocząć działalność w branży e-commerce, oferując szeroką gamę produktów bez konieczności inwestowania w ich zakup przed sprzedażą. Dropshipping jest więc idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą testować różne rynki i produkty z minimalnym ryzykiem finansowym.

👉 Dowiedz się, od czego zacząć dropshipping!

Dropshipping a prawo – czy dropshipping jest legalny?

Czy dropshipping jest legalny? To jedno z pierwszych pytań, które pojawiają się wśród osób rozważających ten model biznesowy. Prawo dopuszcza taką formę działalności gospodarczej, ale istotne jest przestrzeganie określonych warunków, aby uniknąć potencjalnych konsekwencji prawnych.

Każdy sprzedawca w modelu dropshippingowym musi przede wszystkim zadbać o:

 • stworzenie i stosowanie odpowiedniego regulaminu sklepu internetowego, który jasno określa warunki współpracy z klientami;
 • politykę prywatności;
 • procedury dotyczące ochrony danych osobowych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Również niezmiernie ważne jest, aby jako sprzedawca w pełni odpowiadać za proces sprzedaży – od momentu oferowania produktu aż po finalizację transakcji, co obejmuje wystawianie faktur lub paragonów. W modelu dropshippingowym, choć to hurtownia zajmuje się magazynowaniem i wysyłką produktu, to formalna odpowiedzialność za przestrzeganie prawa oraz zadowolenie klienta spoczywa wyłącznie na Tobie. Działając tylko jako pośrednik i oferując produkty niebędące Twoją własnością, mógłbyś spotkać na specyficzne wyzwania prawne i regulacyjne. W związku z tym dbałość o aspekty prawne jest kluczowa, aby Twój sklep internetowy mógł funkcjonować bez zakłóceń i zgodnie z obowiązującym prawem.

👉 Dowiedz się także, czy dropshipping się opłaca.

Dropshipping – umowa z hurtownią

Jednym z podstawowych dokumentów prawnych regulujących działanie sklepu w dropshippingu jest umowa z hurtownią. Jej spisanie jest w Twoim interesie, choć często narzuci Ci ją dostawca – na przykład w postaci regulaminu akceptowanego przy rejestracji do panelu B2B. Niezależnie od formy dokumentu, pamiętaj, że powinny w nim zostać zawarte następujące zapisy:

 • Czas realizacji – aby zagwarantować swoim klientom możliwie szybką dostawę, musisz dopilnować, by w umowie z hurtownią pojawił się deklarowany maksymalny termin wysyłki towaru. Zadbaj też o spójność tej informacji z czasem podanym w regulaminie Twojego sklepu.
 • Odpowiedzialność za ewentualne problemy – unikaj sytuacji, w których tylko Ty ponosisz konsekwencje problemów z realizacją zamówień. Jeśli wina leży po stronie hurtowni, musisz mieć możliwość złożenia reklamacji i obciążenia dostawcy odpowiednimi kosztami.
 • Obsługa zwrotów i reklamacji – dopóki w umowie nie znajdzie się inny zapis, odpowiedzialność za obsługę zwrotów i reklamacji będzie spoczywała na Tobie. Warto więc ustalić z hurtownią zakres współdziałania w tej kwestii. W rezultacie klienci będą mogli odsyłać towary nawet bezpośrednio do dostawcy, który przechowa je do czasu, gdy znajdziesz na nie innych kupców. Procedura zależy wyłącznie od warunków, jakie ustalisz w umowie.

Umowa z hurtownią jest fundamentem, na którym opiera się stabilność i legalność działania każdego sklepu w modelu dropshipping. Dlatego też, oprócz standardowych kwestii, takich jak: czas realizacji zamówienia, czy odpowiedzialność za problemy z realizacją, ważne jest, aby dokument ten szczegółowo określał również inne aspekty współpracy.

W umowie warto zawrzeć zapisy dotyczące procedur postępowania w przypadku zmian cen dostawców, dostępności towaru, a także możliwości szybkiego aktualizowania oferty sklepu w reakcji na zmieniające się warunki rynkowe. To kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i atrakcyjności Twojego e-commerce w oczach klientów.

Dodatkowo umowa powinna precyzyjnie określać warunki dotyczące jakości dostarczanych produktów. Jako sprzedawca odpowiadasz przed swoimi klientami za standardy towarów, dlatego ważne jest, abyś miał gwarancje, że produkty dostarczane przez hurtownię spełniają określone kryteria jakościowe. Zapisy te mogą obejmować również procedury kontroli jakości oraz szybkiej reakcji na ewentualne wady produkcyjne.

Nie możemy zapominać o aspekcie marketingowym – umowa z hurtownią powinna także regulować kwestie używania nazw, znaków towarowych, zdjęć produktów czy opisów dostarczanych przez dostawcę. Jest to szczególnie ważne w kontekście ochrony praw własności intelektualnej i zapewnienia, że wszystkie używane materiały są legalne i odpowiednio licencjonowane.

W kontekście długoterminowej współpracy warto również rozważyć wprowadzenie klauzul dotyczących ewaluacji współpracy i okresowych przeglądów warunków umowy. Takie podejście umożliwia bardziej elastyczne dostosowanie się do zmieniających warunków rynkowych oraz utrzymanie zdrowej i korzystnej relacji biznesowej.

Każda z tych kwestii powinna być starannie rozważona i omówiona z dostawcą przed finalizacją umowy. Profesjonalnie przygotowana umowa nie tylko zabezpiecza Twoje interesy, ale także buduje fundamenty dla efektywnej i zgodnej z prawem działalności Twojego sklepu dropshippingowego.

Dropshipping – umowa przetwarzania danych

Pamiętaj, że dokumentacja dotycząca współpracy z hurtownią powinna obejmować nie tylko aspekty czysto biznesowe. Musi uwzględniać również wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Jako sprzedawca będziesz otrzymywać i przechowywać informacje na temat swoich klientów (np. ich adresy). Spoczywa więc na Tobie obowiązek zawarcia z dostawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Brak takiej dokumentacji może poskutkować karami pieniężnymi – zarówno dla Twojego sklepu, jak i dla hurtowni dropshippingowej. Najlepiej więc zapisy te potraktować jako załącznik do bazowej umowy pomiędzy obiema stronami. Elementy, które muszą się wśród nich znaleźć, reguluje RODO. Należą do nich:

 • rodzaj przekazywanych danych osobowych,
 • kategorie osób, których dotyczą przekazywane dane,
 • zobowiązanie hurtowni do przetwarzania danych tylko na Twoje udokumentowane polecenie,
 • obowiązek stosowania przez hurtownię środków zapewniających bezpieczeństwo danych.

Dropshipping – regulamin sklepu

Poza regulacją współpracy z hurtownią dropshippingową, musisz ustalić także, jakie przepisy obowiązują w Twoim sklepie internetowym. Choć nie będziesz posiadać własnego magazynu, nie powinny one zanadto różnić się od regulaminu tradycyjnego e-commerce’u. Należy uwzględnić wśród nich między innymi:

 • dane umożliwiające identyfikację sprzedawcy,
 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • tryb postępowania reklamacyjnego,
 • ochronę danych osobowych.

W regulaminie pamiętaj przede wszystkim o prawach konsumenta i przedsiębiorców uprzywilejowanych. Nie zapominaj również o podaniu właściwych adresów do wysyłki zwrotów i składania reklamacji.

Dropshipping – inne obowiązki informacyjne

Opisane wyżej dokumenty nie wyczerpują oczywiście tematu regulacji prawnych dla sklepu w dropshippingu. Warto zainteresować się również takimi zagadnieniami, jak:

 • Wymogi techniczne, które powinien spełniać użytkownik, aby prawidłowo korzystać ze sklepu internetowego (np. urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką pozwalającą na obsługę plików cookies).
 • Prosta procedura reklamacyjna w przypadku nieprawidłowego działania sklepu.
 • Unikanie klauzul niedozwolonych, które wydają się z pozoru korzystne dla Ciebie, lecz są szkodliwe dla konsumentów.
 • Polityka prywatności, czyli obowiązkowy element dokumentacji, dotyczący wspomnianej już wcześniej ochrony danych osobowych. Zgodnie z RODO, użytkownika należy poinformować między innymi o celu i zakresie przetwarzania jego danych. Musisz ustalić także, kto jest ich odbiorcą (nie tylko sam sklep, ale też np. dostawca oprogramowania, zewnętrzne biuro księgowe czy właśnie hurtownia dropshippingowa).
 • Wewnętrzna dokumentacja przetwarzania danych osobowych, czyli kolejny dokument wymagany na gruncie RODO. Powinien on potwierdzać przeprowadzenie analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych i określać politykę ich ochrony.

Podsumowanie

Podjęcie decyzji o sprzedaży w modelu dropshipping to znaczący krok dla każdego właściciela sklepu, który dąży do zgodnego z prawem prowadzenia sklepu internetowego. Jak pokazuje nasz poradnik, istotne aspekty prawne nie powinny być pomijane, a przepisy prawa muszą być ściśle przestrzegane, aby zapewnić zarówno legalność działania, jak i zadowolenie klientów. Jako sprzedawca w dropshippingu, powinieneś zwrócić szczególną uwagę na formalności związane z przetwarzaniem zamówień do klienta oraz odpowiedzialnością wobec klienta, które są kluczowe dla sukcesu biznesowego.

Właściwe procedury – począwszy od momentu, kiedy klient decyduje się kupować w Twoim sklepie, aż po dostarczenie towaru do klienta – powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w każdym aspekcie działalności. Obejmuje to umowy z hurtowniami, regulaminy sklepu, a także zobowiązania wynikające z RODO i innych przepisów ochrony danych osobowych. Każdy właściciel sklepu musi także pamiętać o właściwym informowaniu klientów o procedurach zwrotów i reklamacji oraz o wszystkich aspektach obsługi posprzedażowej.

Podsumowując, prowadzenie sklepu internetowego w modelu dropshipping wymaga nie tylko znajomości rynku i potrzeb konsumentów, ale również głębokiego zrozumienia i przestrzegania przepisów prawa, które regulują tę specyficzną formę handlu. Tylko w ten sposób można zbudować trwały i prawnie bezpieczny biznes, który będzie cieszył się zaufaniem klientów i stabilnością operacyjną.

Planujesz rozpocząć sprzedaż w dropshippingu? Weź udział w darmowych konsultacjach e-commerce i dowiedz się, jak rozkręcić biznes!

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.